Онлайн реклама или Интернет рекламата е вид реклама, която предава рекламни съобщения до целева аудитория чрез Интернет. Тя може да бъде както традиционната банерна реклама, така и иновативна реклама, оптимизирана за различните потребители и устройства, използвайки всякакви похвати - от кратки рекламни съобщения - до огромно интерактивно мултимедийно съдържание.

Онлайн рекламата има някои основни предимства: 

 

  • Най-ниската цена, в сравнение с останалите традиционни медии 

Съвременните платформи за онлайн реклама все повече започват да предлагат цена на клик, т.е. вие плащате само когато потребителят е кликнал върху вашата реклама. Това прави себестойността на рекламата възможно най-ниска, още повече, че съвременните мощни рекламни платформи като Google и Facebook предлагат цена на бидване за позициониране (цена на търг, където вие и останалите рекламодатели определяте цената).

 

  • Възможност за определяне на дневен бюджет по ваш избор и за точното му следене

Според вашите средства, вие определяте бюджета за онлайн реклама за всеки ден, или можете да прекъснете за няколко дни по ваша преценка. Можете да получите точна извадка как са разходвани вашите средства. С помощта на предлаганите от рекламните платформи инструменти и разбира се нашия опитможем да оптимизираме Интернет рекламата така че да получим максималната ефективност с минимален бюджет.

 

  • Възможност за изключително точно таргетиране на потребителите

С новите рекламни инструменти можем да таргетираме потребителите далеч не само по възраст и интереси, а по всичко, за което можем да се сетим, в това число и кои сайтове са посещавали, да ги върнем обратно на вашия сайт, или да рекламираме с точност до километър.

 

  • Изключителна гъвкавост на рекламата

Можем да променяме рекламното съдържание за минути, за да го адаптираме визуално или информационно към маркетинговите цели и реакциите на потребителите.

 

  • Точни анализи и статистики

С необходимите рекламни и маркетингови инструменти можем  да получим изключително точен анализ на потребителското поведение (кой линк е кликнал потребителят, колко време е задържала вниманието му информацията, която сме предложили, накъде се е пренасочил, дали е направил покупка или запитване и т.н.), което от своя страна ни дава пълен анализ на ефективността от онлайн рекламата в различните и видове и на различните платформи и информация как да оптимизираме рекламата и съдържанието. 

 

Вероятно след това кратко описание на всъщност огромните възможности които имаме, си давате сметка колко ползи може да ви донесе правилната стратегия и изпълнение на една онлайн рекламна кампания. 

Препоръчително е онлайн рекламната кампания да бъде съгласувана и с други похвати на онлайн маркетинга - правилно структуриран уебсайт, оптимизация на съдържание, Социални мрежи и други за да има максимална ефективност. Свържете се с нас, за да обсъдим най-добрите за вас маркетингови стратегии и да подготвим и проведем оптимизирана онлайн рекламна кампания!